12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شورایاری ها

با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا ، بر اساس اصول ششم ، هفتم ، یکصدم ، یکصد و یکم ، یکصد و سوم ، یکصدو پنجم و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، گسترش فکر و عمل شورایی به ضرورتی تاریخی و اجتناب ناپذیر تبدیل شده است . به استناد ماده هفتاد و یک قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و با عنایت به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات مختلف شهری در ابعاد کمی و کیفی خصوصاً در کلان شهر تهران ، رفع این مشکلات و بهبود شرایط مستلزم تمرکز زدایی و بهره گیری از نظرات و دیدگاههای آحاد مردم و مشارکت واقعی ، پایدار ، دائمی و نهادینه ، تشکیل انجمنها و سازمانها و نهادهای مدنی داوطلبانه و مردمی است . در راستای تحقق اهداف فوق و خصوصاً اجرای بندهای ششم و هفتم ماده 71 قانون فوق الذکر ، شورای اسلامی شهر تهران به موجب این طرح اقدام به تأسیس انجمنهای شورایاری در محلات تهران می کند .

ماده 1- در جهت تحقق و اجرای قانون شوراها و تقویت مشارکت هر چه بیشتر شهروندان تهرانی در ساماندهی امور مختلف شهری و جلب همکاری واقعی آنان در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان انجمنهای شورایاری شهر تهران وابسته به شورای شهر تهران تشکیل می شود .
تبصره 1 : دراین اساسنامه انجمن شورایاری شهر تهران به اختصار انجمن شورایاری خوانده می شود .

ماده 2- انجمن شورایاری ، انجمنی غیر دولتی ، غیر متمرکز ، غیر سیاسی ، داوطلبانه و مشارکتی و از جهت اقتصادی خودگردان می باشد .

ماده 3- انجمن شورایاری در مقیاس محله سطح شهر تهران فعالیت خواهد نمود .
تبصره 1 : هر فرد می تواند عضو یک انجمن شورایاری باشد .
تبصره 2 : نحوه برگزاری انتخابات در میان داوطلبین تابع آئین نامه ای خواهد بود که متعاقباً توسط ستاد شورایاری شورای شهر تهران تهیه و به تصویب خواهد رسید .
تبصره 3 : سن رأی دهندگان به اعضای انجمن های شورایاری 15 سال به بالا می باشد .

ماده 4- انجمن شورایاری ، انجمنی خودگردان و از این رو میباید از هر حیث توسط خود اهالی اداره شود . لاکن تا زمان کسب خودکفایی از مساعدتهای شورای شهر تهران برخوردار خواهد بود .
تبصره 1 : عضویت افراد در انجمن شورایاری افتخاری و داوطلبانه است .

print