12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

صادقیه

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر محمد نور محمدی 09122394548
جانشین مجید محمدی 09125160737
اطلاع رسان فتحعلی نورمحمدی 09369155155
منشی محمد مقدسی 09123405719
عضو اصلی مرتضی ابراهیمی 09128279036
عضو اصلی سیداسماعیل امینی 09196384751
عضو اصلی علی داستانی 09382713087آدرس : میدان معلم - خیابان تختی - خیابان یادگار - داخل بوستان 15 خردادprint