12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

صاحب الزمان

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر عبداله لطفی 09123838904
جانشین محمد خدائی 09193095937
اطلاع رسان حسن سلمانی پور 09394746844
منشی رضا باقری حسین آبادی 09356100982
عضو اصلی علی اصغر شمشیری 09190735730
عضو اصلی هادی داداشی 09365748710
عضو اصلی محسن باقری 09194029737


آدرس : میدان الغدیر - داخل بوستان شهدای یافت آباد - جنب سرای محلهprint