12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شهید رجائی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر اسداله قره داغی 09124072463 / 66222458
جانشین منصور احمدیان 09123760667
اطلاع رسان سیف اله جم زاده 09122477329
منشی سیدشهاب الدین موسوی 09123599473
عضو اصلی پرویز علیزاده 09122052300
عضو اصلی اسکندر چنکشی 09125344985
عضو اصلی بابک مولایی 09122386830آدرس : شهرک ولیعصر (عج) - خیابان شهید آقایی (حیدری جنوبی) - کوچه امام حسین (ع) - داخل بوستان بنفشهprint