12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

خلیج فارس جنوبی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر علیرضا محمدی 09121874650
جانشین جواد خانزاده 09122502284
اطلاع رسان سید ستار مهدوی 09121999311
منشی علی قربانی 09374519116
عضو اصلی محمد عبدالوند 09121869734
عضو اصلی عادل پوراکبر 09124909565
عضو اصلی اباذر نعمتی 09125772207


آدرس: شهرک خلیج فارس - خیابان ابو سعید شرقی - خیابان جواد الائمه -ساختمان الزهرا(س)print