12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

ولیعصر جنوبی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر جاوید بازدار 09386173471
جانشین مینا قاسم نیا 09124234934
رابط اطلاع رسان محمود پژاوند 09197816635
منشی اکبر فیروزمنداراله 09195358947
عضو اصلی مریم فیروزمند امراله 09124570346
عضو اصلی حسن حیدری 09123402743
عضو اصلی سعید قره داغی 09127084796آدرس : خیابان بهرامی - جنب پل شهید بهرامی - داخل بوستان ولیعصر(عج)print