12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

خلیج فارس شمالی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر فیض اله وطنی فاضل 09123309658
جانشین علی اکبر همتی 0912194906
اطلاع رسان ارشد علی صالحی 0912302869
منشی حسین حمیدی فرد 09357500562
عضو اصلی احمد محمدی 09123776279
عضو اصلی سردار مولوی 09198628429
عضو اصلی محمد نادری 09123963920


آدرس: شهرک خلیج فارس شمالی - 20متری سینا - کوچه 9 دی - ساختمان سرای محلهprint