12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

ولیعصر شمالی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر داوود موسی پور 09122870243
جانشین جواد چگینی 09125257716
اطلاع رسان علیرضا بختیاری 09124382781
منشی عبدالعظیم علیزاده 09121984254
عضو اصلی رضا بداغی 09123499837
عضو اصلی لیلا امیدواری 09126011214
عضو اصلی مهدی کاظم زاده 09127007001


آدرس : خیابان بهرامی - جنب پل شهید بهرامی - داخل بوستان ولیعصر(عج)print