12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

فردوس

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر محمداسماعیل کی پور 09192670412
جانشین داوود ابراهیمی 09359748818
رابط اطلاع رسان علی داداشی امیر 09124237798
منشی حسین عبادی 09355015431
عضو اصلی محمدیحیی هاشمی اشتهاردی 09196060566
عضو اصلی وحید نجف نژاد 09127086883
عضو اصلی سید محمد صادق نوری 09123271877


آدرس : میدان معلم - بلوار مدائن - خیابان شهیدان اسماعیلی - بوستان سجادprint