12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

یافت آباد شمالی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر ذوالفقارداودی نسب 09121452617
جانشین اصغرنورالهی کیا 09123079550
اطلاع رسان عمران صادقی 09124808397
منشی حمید برجلو 09192226522
عضو اصلی عباس محمدیاری 09122248873
عضو اصلی بهرام بیاتی 09121892715
عضو اصلی علی برجلو 09124808397


آدرس : خیابان سید جمالدین اسد آبادی - داخل بوستان میناprint