12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شاد آباد

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر ظهیر علی مرادی 091242236376
جانشین صاحبعلی اسودی 09126163354
اطلاع رسان حسین رضاپور 09125256934
منشی مجید علیمرادی 09355844064
عضو اصلی محمدعلی جعفری یزنی 09121773859
عضو اصلی علی کاظمی 09126715965
عضو اصلی علی سلیمانی 09121546240


آدرس : میدان جانبازان - بلوار الغدیر جنوبی - جنب مجموعه مختار سلیمانی - سرای محله شادآبادprint