12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شمس آباد

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر شهرام قیامی حور 09125452342
جانشین محمدحسن برزگررحیمی 09121896839
اطلاع رسان محمد برزگر رحیمی 09127347627
منشی علی اکبر بندسری 09123152018
عضو اصلی حمید چناری 09125401124
عضو اصلی رضا باقری 09353716021
عضو اصلی محمدحسین عباسی 09126144844


آدرس : میدان جانبازان - بلوار الغدیر جنوبی - جنب مجموعه مختار سلیمانی - سرای محله شادآبادprint