12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

شهرک امام خمینی

سمت نام و نام خانوادگی تلفن
دبیر مرتضی رزهبان 09352245945
جانشین ابوسعید علیپور 09125449331
اطلاع رسان حسین حیدری 09109088179
منشی ابوالفضل حیدری 09370374664
عضو اصلی فرهادصدیقیان 09125134799
عضو اصلی مهدی عسگری 09121883965
عضو اصلی عطا اله نجفقلی 09352457149 / 66225619


آدرس : شهرك امام خميني - خيابان شهيد مظفري - بوستان ميخك - سراي محله امام خمينیprint