12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار 66229333 , 66223399
قائم مقام 66212137
مشاور اجرایی و مدیر دفتر شهردار 66229333
مشاور شهردار در امور بانوان 66294649
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 66248084
معاون مالی و اقتصاد شهری 66212131
معاون شهرسازی و معماری 66236998
معاون امورشهری و فضای سبز 66233787
معاون فنی و عمرانی 66211144
معاون حمل و نقل و ترافیک 66298020
معاون اموراجتماعی و فرهنگی 66246667
بازرسی 66205928
حراست 66229292
گزينش 66211819
اداره حقوقی 66229293
اداره املاک و مستغلات 66212135
روابط عمومی 66212020
ستاد بحران 66213737
اجرای احکام 66306868 - 66223786
واحد بسیج 66228998
یگان حفاظت 66212238
شهردار ناحیه 1 66614370
شهردار ناحیه 2 66235698
شهردار ناحیه 3 66802215
شهردار ناحیه 4 66827170
شهردار ناحیه 5 66250909
شهردار ناحیه 6 66282800
شهردار ناحیه 7 55292702
print