12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
عنوان تلفن
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری 66248084
دفتر معاونت 66248084
اداره فناوری اطلاعات و ارزیابی عملکرد 66212134
واحد انفورماتیک 66212134
واحد ارزیابی عملکرد و کنترل پروژه 66309406
واحد GIS 66225656
واحد آمار و اطلاعات 66225656
واحد بیسیم 66224180
اداره HSE 66213366
اداره برنامه وبودجه 66309079
اداره تشکیلات و بهبود روش ها 66309053
print