07/22/2018 - يكشنبه 31 تير 1397
جستجو
Skip Navigation Links.

برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.

سمت تلفن
معاون امور شهری و فضای سبز 66233787
دفتر 66233787
اداره خدمات شهری 66241199
اداره زیباسازی 66303737
اداره فضای سبز 66220606
اداره بازیافت 66221623
اداره مسیلها و قنوات 66140365
محیط زیست 66140738
ساماندهی 66207781
موتوری سنگین 66798220
print