12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
معاون حمل و نقل و ترافیک 66298020
دفتر معاونت
66298020
دفتر رسیدگی فنی 66299565
واحد کنترل پروژه و آمار 66298019
واحد اجرائی 66248081
قسمت هماهنگی 66309100
واحد طراحی فنی 66295900
واحد آمار و ارزشيابي ترافيك (فني) 66248081
واحد تاكسيرانی 66205455
مسئول اتوبوسرانی 66230020
شهرک ترافیک 66230021
مرکز کنترل ترافیک 66309100
print