12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
معاون اجتماعی و فرهنگی 66792440
دفتر معاونت 66792440 - 66798222
اداره امور آسیب های اجتماعی 66244045
اداره آموزش هاي شهروندي 66784034
امور بانوان 66800751
برنامه ریزی و کنترل عملکرد 66813904
اداره ورزش و سلامت 66797588
اداره فرهنگی 66816133
ورزش آقایان 66210828
وزرش بانوان 66226660
کارآفرینی 66782346
مطالعات 66827230
شورایاری ها 66827229
ستاد راهبردی محله 66784612
بوستان نرگس 66201403
print