12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار ناحیه 66613790
معاون ناحیه 66614370
مدیر دفتر و روابط عمومی 66614370
رئیس اداره عمران و ترافیک 66614407
رئیس اداره امور شهري و محيط زيست 66606741
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 66695753
رئیس اداره شهرسازی و معماری 66614390
كارشناس مسئول  مالي و اداري 66606741-2
print