12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار ناحیه 66206832
معاون ناحیه 66299853
مدیر دفتر و روابط عمومی 66299853 - 66206832
رئیس اداره عمران و ترافیک 66210829
رئیس اداره امور شهري و محيط زيست 66235698
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 66299903
رئیس اداره شهرسازی و معماری 66217887
كارشناس مسئول مالي و اداري 66206901
print