12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار ناحیه 66802215
معاون ناحیه 66802215
مدیر دفتر و روابط عمومی 66802215
رئیس اداره عمران و ترافیک 66782171
رئیس اداره امور شهري و محيط زيست 66782168
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 66782170
رئیس اداره شهرسازی و معماری 66782171
كارشناس مسئول مالي و اداري 66782169
print