07/22/2018 - يكشنبه 31 تير 1397
جستجو
Skip Navigation Links.

برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.

سمت تلفن
شهردار ناحیه 66802856
معاون ناحیه 66802856
مدیر دفتر و روابط عمومی 66802856
رئیس اداره عمران و ترافیک 66786440
رئیس اداره امور شهري و محيط زيست 66822277
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 66791614
رئیس اداره شهرسازی و معماری 66795551
رئیس اداره مالی و برنامه ریزی  66827170
print