12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار ناحیه 66271840
معاون ناحیه 66250909
مدیر دفتر و روابط عمومی 66250909 - 66271840
رئیس اداره عمران و ترافیک 66277100
رئیس اداره امور شهري و محيط زيست 66272634
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 66272631
رئیس اداره شهرسازی و معماری 66272630
كارشناس مسئول مالي و اداري 66277101
print