12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار ناحیه 66282800
معاون ناحیه 66282800
دفتر شهردار و مسئول روابط عمومی 66282800
رئیس اداره عمران و ترافیک 66283549
رئیس اداره امور شهري و محيط زيست 66283632
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 66283517
رئیس اداره شهرسازی و معماری 66283513
کارشناس مسئول مالی و اداری 66283547
print