12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
Skip Navigation Links.
برای انتخاب مورد، از منو سمت راست استفاده کنید.
سمت تلفن
شهردار ناحیه 55292626
معاون ناحیه
مدیر دفتر و روابط عمومی 55292626
رئیس اداره عمران و ترافیک 55293141
اداره امور شهري و محيط زيست 55292700
رئیس اداره اجتماعی و فرهنگی 55292699
رئیس اداره شهرسازی و معماری 55292627
کارشناس مسئول مالی و اداری
سامانه مدیریت شهری 137 55293142
print